Adjudant bd Jan van Lienden

Jan van Lienden

Vanaf 25 oktober 2008 staat het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee onder de muzikale directie van Jan van Lienden, voormalig slagwerker van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Tevens vervult hij de functie van tamboer-maître.


Vanaf zijn jeugdjaren is Jan al actief in de muziek en hij begon zijn muzikale loopbaan bij het "Harmonie Orkest Utrecht", gevolgd door een jarenlang lidmaatschap van "de Bazuin", eveneens uit Utrecht.


Op 19 jarige leeftijd trad hij in militaire beroepsdienst bij de Koninklijke Marechaussee en werkte jarenlang in diverse werkvelden van het Wapen.

 

Lees meer: Adjudant bd Jan van Lienden

Adjudant bd Hans Matla

Vanaf 25 oktober 2008 krijgt het slagwerk van het historisch tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee instructie van Hans Matla, voormalig slagwerker van het “Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee”.

Vanaf zijn jeugdjaren is Hans al actief in de muziek en hij begon zijn muzikale leven bij het tamboer- en pijpercorps “Juniorencorps CJMV” het latere Jachthoorn Trompetter en Pijperkorps “Federatieband CJV” in Den Haag. Hij is daar ruim 40 jaar lid geweest, waarvan een groot aantal jaren als slagwerk-instructeur.

Voor zijn 40 jarig lidmaatschap heeft Hans in 1993 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Lees meer: Adjudant bd Hans Matla