Welkom

op de site van het korps kaapstadHistorisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee. 

Het huidige Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee bestaat geheel uit vrijwilligers, waaronder voormalige marechaussee-muzikanten en andere getalenteerden. De slagwerk-sectie krijgt haar instructie van de adjudant b.d. Hans Matla, voormalig slagwerker van het Trompetterkorps.

Het geheel staat onder leiding van een eveneens voormalig slagwerker van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, de adjudant b.d. Jan van Lienden, die tevens tamboer-maître is.

Vacature

De Koninklijke Marechaussee is een landelijke politieorganisatie met een militaire status. De taken zijn o.a. beveiliging Koninklijk Huis, politiedienst voor de Krijgsmacht, grensbewaking, mobiel toezicht vreemdelingen, bijstand aan de politie en beveiliging van de waardetransporten van de Nederlandse Bank. Voor (re-) presentatie beschikt de Koninklijke Marechaussee onder andere over het Historisch Tamboerkorps.

Lees meer: Vacature